Hàm rtrim trong php

Hàm rtrim() sẽ loại bỏ khoảng trắng( hoặc các kí tự bất kỳ được truyền vào bởi người dùng) dư thừa ở cuối chuỗi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháprtrim( $str, $char);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ khoảng trắng hoặc kí tự nào đó.
  • $char kí tự loại bỏ, nếu không được truyền thì mặc định $char sẽ nhận giá trị là khoảng trắng.

Ví dụ

Ví dụ cơ bản về hàm rtrim():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$str1 = "phpbbvietnam.com--------";
$str2 = "phpbbvietnam.com999999";

echo $str1 . "<br />";
echo $str2 . "<br />";

echo rtrim($str1, "-") . "<br />";
echo rtrim($str2, "9") . "<br />";

Kết quả

phpbbvietnam.com--------
phpbbvietnam.com999999
phpbbvietnam.com
phpbbvietnam.com

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm rtrim trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm rtrim trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm rtrim trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm rtrim trong php” posted by on 2022-09-01 09:27:01. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_interval_format trong php
Check Also
Close
Back to top button