Hàm rmdir trong php

Hàm rmdir() sẽ xóa thư mục dựa theo đường dẫn truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý: thư mục muốn xóa phải rỗng và các quyền liên quan phải cho phép việc xóa thư mục.

Cú pháp

Cú pháp: rmdir( $dirname, $context);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $dirname là đường dẫn tới thư mục cần xóa.
  • $context là tham số mô tả ngữ cảnh.

Kết quả trả về

Hàm trả về True nếu xóa thư mục thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm rmdir():

Code

if (!is_dir('examples')) {
    mkdir('examples');
}

rmdir('examples');

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm rmdir trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm rmdir trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm rmdir trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm rmdir trong php” posted by on 2022-11-18 12:49:34. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_set_charset trong php
Check Also
Close
Back to top button