Hàm rewind trong php

Hàm rewind() sẽ đặt lại vị trí con trỏ nội bộ của file về đầu file.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháprewind( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bằng hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm rewind():

Code

$path="example.txt";
$fp = fopen($path, 'r+a+');
fseek($fp, 5);
echo ftell($fp)."<br />";
rewind($fp);
echo ftell($fp);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm rewind trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm rewind trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm rewind trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm rewind trong php” posted by on 2022-11-18 12:02:15. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fpassthru trong php
Check Also
Close
Back to top button