Hàm rename trong php

Hàm rename() sẽ đổi tên file hoặc thư mục truyền vào. Nếu tên file mới đã tồn tại, nó sẽ ghi đè nội dung lên file đó. Nó cũng sẽ di chuyển file đến thư mục khác nếu tên file mới yêu cầu điều đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong trường hợp đổi tên thư mục, nếu tên mới đã tồn tại, hàm sẽ cảnh báo tới người dùng.

Cú pháp

Cú pháprename( $filename, $newname);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $filename là đường dẫn tới file, thư mục cần đổi tên.
  • $newname là tên mới của file, thư mục. $newname thực chất cũng phải là một đường dẫn.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu việc đổi tên thành công, ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm rename():

Code

mkdir('test');
$path="test/test.txt";
file_put_contents($path, 'this is a test');
rename($path, 'example.txt');

Sau khi chạy code, file example.txt sẽ nằm trong với thư mục test.

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm rename trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm rename trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm rename trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm rename trong php” posted by on 2022-11-18 11:27:36. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   array_count_values() -
Check Also
Close
Back to top button