Hàm realpath trong PHP. –

Hàm realpath() sẽ trả về đường dẫn tuyệt đối của đường dẫn truyền vào. Đường dẫn tuyệt đối sẽ không bao gồm các thành phần /./ hoặc /../.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháprealpath( $path);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn tương đối.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đường dẫn tuyệt đối nếu thành công, ngược lại hàm trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm realpath():

Code

$path="./test.txt";
echo realpath($path);

Kết quả

C:xampphtdocstesttest.txt

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm realpath trong PHP. – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm realpath trong PHP. – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm realpath trong PHP. – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm realpath trong PHP. – ” posted by on 2022-11-18 10:56:08. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm end trong php
Back to top button