Hàm readfile trong php

Hàm readfile() sẽ đọc file được truyền vào. In kết quả đọc được ra màn hình.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápreadfile( $filename, $use_include_path , $context );

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần đọc.
  • $use_include_path là tham số quy định việc tìm kiếm file trong include_path.
  • $context thường được bỏ qua nếu bạn không sử dụng ngữ cảnh đặc biệt.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte đã đọc được, nếu có lỗi xảy ra hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm readfile():

Code

$path="test.txt";
file_put_contents('test.txt', 'this a test');
readfile($path);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm readfile trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm readfile trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm readfile trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm readfile trong php” posted by on 2022-11-18 09:05:16. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm localtime trong php
Back to top button