Hàm print trong php

Hàm print() sẽ in ra chuỗi được truyền vào. Hàm luôn luôn trả về 1.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý: print() thực chất không phải là một hàm, do vậy bạn có thể không cần sử dụng dấu ngoặc đơn để sử dụng hàm này.

Cú pháp

Cú pháp :print( $str);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $str là chuỗi muốn in.

Ví dụ

Code

print(".net") . "<br />";

print "print() vẫn hoạt động khi không sử dụng dấu ngoặc đơn." . "<br />";

print "print() vẫn hoạt động khi
in nhiều dòng" . "<br />";

Kết quả

.net
print() vẫn hoạt động khi không sử dụng dấu ngoặc đơn.
print() vẫn hoạt động khi in nhiều dòng

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm print trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm print trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm print trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm print trong php” posted by on 2022-08-31 21:07:58. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strrpos trong php
Check Also
Close
Back to top button