Hàm prev trong php

Hàm prev() trong PHP dùng để chuyển con trỏ nội bộ của mảng đến phần tử trước phần tử hiện tại.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápprev( $array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần di chuyển con trỏ nội bộ.

Ví dụ

Code

$arr = array(
	'vi tri 1',
	'vi tri 2' ,
	'vi tri 3',
	'vi tri 4'
);
next($arr);
next($arr);
echo pos($arr).'<br />';
prev($arr);
echo pos($arr).'<br />';

Kết quả

vi tri 3
vi tri 2

Như đã thấy trong ví dụ, con trỏ nội bộ đã di chuyển đến vị trí trước đó( vị trí 2) so với vị trị hiện tại( vị trí 3).

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm prev trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm prev trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm prev trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm prev trong php” posted by on 2022-08-20 12:07:21. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_get_charset trong php
Check Also
Close
Back to top button