Hàm number_format trong php

Hàm number_format() sẽ định dạng lại số theo hàng nghìn. Hàm trả về là số đã được định dạng. Cụ thể, hàm sẽ thêm vào một dấu phẩy(,) để ngăn cách các nhóm hàng nghìn. Ví dụ 1000000 sẽ trở thành 1,000,000.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstring number_format ( float $number , $decimals = 0 , $dec_point = "." , $thousands_sep = "," );

Trong đó:

  • $number là số cần định dạng.
  • $decimals là số chữ số thập phân muốn lấy, mặc định sẽ là 0.
  • $dec_point là kí tự phân cách với phần thập phân, mặc định là dấu ” . “.
  • $thousands_sep là kí tự phân cách giữa các nhóm hàng nghìn, mặc định là dấu ” , “.

Ví dụ

Code

$number = 24082017.56;

// trường hợp có 1 tham số
$format_number_1 = number_format($number);
echo "1 tham số - " . $format_number_1 . "<br />";

// trường hợp có 4 tham số
$format_number_4 = number_format($number, 2, ',', ' ');
echo "4 tham số - " . $format_number_4;

Kết quả

1 tham số - 24,082,018
4 tham số - 24 082 017,56

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm number_format trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm number_format trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm number_format trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm number_format trong php” posted by on 2022-08-31 18:13:46. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_diff trong php
Check Also
Close
Back to top button