Hàm nl2br trong php

Hàm nl2br() sẽ thêm các thẻ xuống dòng ( <br />)  vào trước khi bắt đầu dòng mới trong chuỗi ( r, n, n, r, n and r).

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápnl2br( $str, $is_xhtml);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần thêm các thẻ <br />.
  • $is_xhtml là tham số không bắt buộc mặc định là TRUE, quy định xem có xuống dòng tương thích với XHTML hay không.

Ví dụ

Code

echo "phpbbvietnam.comn PHP functionn";
echo "<br />";
echo nl2br("phpbbvietnam.comn PHP functionn");

Kết quả

phpbbvietnam.com PHP functionn
phpbbvietnam.com
PHP functionn

Code

$string = "Thisrnisnranstringr";
echo nl2br($string);

Kết quả

This
is
a
string

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm nl2br trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm nl2br trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm nl2br trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm nl2br trong php” posted by on 2022-08-31 17:47:57. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm is_dir trong php
Check Also
Close
Back to top button