Hàm mysqli_select_db trong php

Hàm mysqli_select_db() sẽ thay đổi database mặc định được thiết lập lúc khởi tạo kết nối MySQL.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_select_db( $connect, $dbnam);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.
  • $dbname là tên databasse mới.

Kết quả trả về 

Hàm sẽ trả về True nếu thay đổi database thành công, ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_select_db():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// ...some PHP code for database "my_db"...

// Change database to "test"
mysqli_select_db($con,"test");

// ...some PHP code for database "test"...

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_select_db trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_select_db trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_select_db trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_select_db trong php” posted by on 2022-11-30 00:01:43. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strval trong php
Check Also
Close
Back to top button