Hàm mysqli_real_connect trong php

Hàm mysqli_real_connect() sẽ khởi tạo kết nối đến máy chủ MySQL.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm mysqli_real_connect() có các điểm khác so với hàm mysqli_connect() như sau:

 • Mysqli_real_connect() yêu cầu một đối tượng hợp lệ được tạo ra bởi hàm mysqli_init().
 • Mysqli_real_connect() có thể được sử dụng với mysqli_options() để thiết lập các tùy chọn khác nhau cho kết nối.
 • mysqli_real_connect() có sử dụng tham số flag.

Cú pháp

Cú phápmysqli_real_connect( $connection, $host, $username, $password, $dbname, $port, $socket, $flag);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

 • $connection là đối tượng trả về từ hàm mysqli_init().
 • $host là host name hoặc tên địa chỉ IP.
 • $username là tên người dùng.
 • $password là mât khẩu của người dùng.
 • $dbname là tên cơ sở dữ liệu.
 • $port cổng kết nối tới MySQL server.
 • $socket chỉ socket hoặc pipe đã được đặt tên sẽ được sử dụng.
 • $flag là các tùy chọn kết nối:

  • MYSQLI_CLIENT_COMPRESS – Sử dụng giao thức nén
  • MYSQLI_CLIENT_FOUND_ROWS – Trả lại số hàng phù hợp (không bị ảnh hưởng hàng)
  • MYSQLI_CLIENT_IGNORE_SPACE – Cho phép khoảng trống sau tên chức năng. Đặt các từ dành riêng cho chức năng
  • MYSQLI_CLIENT_INTERACTIVE – Cho phép tương tác trong khoảng thời gian không hoạt động trước khi kết thúc kết nối
  • MYSQLI_CLIENT_SSL – Sử dụng mã hóa SSL

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu khởi tạo thành công kết nối. Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_real_connect():

Code

$con=mysqli_init();
if (!$con){
	die("mysqli_init failed");
}

if(!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
	die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_real_connect trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_real_connect trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_real_connect trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_real_connect trong php” posted by on 2022-11-29 12:31:05. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm file trong php
Check Also
Close
Back to top button