Hàm mysqli_query trong php

Hàm mysqli_query() sẽ thực hiện truy vấn đối với cơ sở dữ liệu.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: mysqli_query( $connect, $sql, $mode);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.
  • $sql là câu truy vấn.
  • $mode là tham số tùy chọn, mang một trong các giá trị sau:

    • MYSQLI_USE_RESULT : sử dụng khi cần lấy một lượng lớn dữ liệu.
    • MYSQLI_STORE_RESULT : giá trị mặc định nếu không truyền.

Kết quả trả về

Đối với các truy vấn SELECT, SHOW, DESCRIBE, hoặc EXPLAIN, hàm sẽ trả về một đối tượng kết quả mysql.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Đối với các truy vấn khác hàm sẽ trả về True nếu truy vấn thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_query():

Code

<?php
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform queries 
mysqli_query($con,"SELECT * FROM Persons");
mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName,LastName,Age) VALUES ('Glenn','Quagmire',33)");

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_query trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_query trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_query trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_query trong php” posted by on 2022-11-28 21:42:34. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 28: Lệnh require - require_once - include
Check Also
Close
Back to top button