Hàm mysqli_ping trong php

Hàm mysqli_ping() có chức năng kiểm tra kết nối tới MySQL server, nếu kết nối bị gián đoạn nó sẽ cố gắng kết nối lại với server.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_ping( $connect);

Trong đó:

$connect là kết nối MySQL.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về False nếu kết nối bị gián đoạn. Ngược lại hàm trả về True.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_ping():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Check if server is alive
if (mysqli_ping($con)){
  echo "Connection is ok!";
}
else{
  echo "Error: ". mysqli_error($con);
}

mysqli_close($con);

Kết quả

Connection is ok!

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_ping trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_ping trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_ping trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_ping trong php” posted by on 2022-11-28 02:29:30. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_real_connect trong php
Check Also
Close
Back to top button