Hàm mysqli_num_rows trong php

Hàm mysqli_num_rows() sẽ trả về số hàng trong tập hợp kết quả truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_num_rows( $result);

Trong đó:

  • $result là tập hợp kết quả trả về từ các hàm mysqli_query(), mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên đại diện cho số hàng có trong kết quả.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_num_rows():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
  // Return the number of rows in result set
	$rowcount=mysqli_num_rows($result);
	printf("Result set has %d rows.n",$rowcount);
  // Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_num_rows trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_num_rows trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_num_rows trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_num_rows trong php” posted by on 2022-11-26 15:12:43. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm filectime trong php
Check Also
Close
Back to top button