Hàm mysqli_next_result trong php

Hàm mysqli_next_result() sẽ chuẩn bị kết quả kế tiếp trong tập hợp các kết quả thiết lập từ hàm mysqli_multi_query().

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_next_result( $connect);

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu chuẩn bị thành công. Ngược lại, nếu kết quả tiếp theo không tồn tại, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_next_result():

Code

$con =m ysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql = "SELECT Lastname FROM Persons ORDER BY LastName;";
$sql .= "SELECT Country FROM Customers";

// Execute multi query
if (mysqli_multi_query($con,$sql)){
	do{
  // Store first result set
	  if ($result=mysqli_store_result($con)){
	  	while ($row=mysqli_fetch_row($result)){
	    	printf("%sn",$row[0]);
	  	}
	  	mysqli_free_result($con);
	  }
  }while (mysqli_next_result($con));
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_next_result trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_next_result trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_next_result trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_next_result trong php” posted by on 2022-11-25 00:26:31. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hash_file trong php
Check Also
Close
Back to top button