Hàm mysqli_info trong php

Hàm mysqli_info() sẽ trả về thông tin của lần truy vấn gấn nhất được thực hiện.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm sẽ hoạt động với các truy vấn sau:

  • INSERT INTO…SELECT…
  • INSERT INTO…VALUES (…),(…),(…)
  • LOAD DATA INFILE …
  • ALTER TABLE …
  • UPDATE …

Cú pháp

Cú phápmysqli_info( $connect);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi chứa thông tin về truy vấn được thực hiện gần nhất.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_info():

Code

$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform queries
$sql1="CREATE TABLE testPersons LIKE Persons";
mysqli_query($con,$sql1);
$sql2="INSERT INTO testPersons SELECT * FROM Persons ORDER BY LastName LIMIT 10";
mysqli_query($con,$sql2);

// Print info about most recently executed query
echo mysqli_info($con); 

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_info trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_info trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_info trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_info trong php” posted by on 2022-11-24 21:53:47. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 19: Tìm hiểu Magic methods trong PHP
Check Also
Close
Back to top button