Hàm mysqli_get_server_version trong php

Hàm mysqli_get_server_version() sẽ trả về phiên bản MySQL server dưới dạng số nguyên.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_server_version( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một số nguyên đại diện cho phiên bản MySQL server.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Kết quả trả về sẽ tuân thủ cấu trúc sau: main_version*10000 + minor_version*100 + sub_version. Ví dụ phiên bản 5.1.0 sẽ trả về 50100.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_server_version():

Code

$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo mysqli_get_server_version($con);

mysqli_close($con);

Lưu ý rằng đây là kết quả của phiên bản MySQL server mình đang sử dụng, nên kết quả trả về có thể sẽ khác nếu các bản sử dụng phiên bản khác.

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_get_server_version trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_get_server_version trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_get_server_version trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_get_server_version trong php” posted by on 2022-11-24 21:29:05. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_uintersect trong php
Check Also
Close
Back to top button