Hàm mysqli_get_proto_info trong php

Hàm mysqli_get_proto_info() sẽ trả về phiên bản của giao thức MySQL.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_proto_info( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một số nguyên đại diện cho phiên bản của giao thức MySQL.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_proto_info():

Code

$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo mysqli_get_proto_info($con);

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

 

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_get_proto_info trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_get_proto_info trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_get_proto_info trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_get_proto_info trong php” posted by on 2022-11-24 03:40:32. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fputs trong php
Back to top button