Hàm mysqli_get_host_info trong php

Hàm mysqli_get_host_info() sẽ trả về tên máy chủ MySQL và kiểu kết nối.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_host_info( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về 

Hàm sẽ trả về một chuỗi đại diện cho tên máy chủ MySQL và kiểu kết nối.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_host_info():

Code

$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()) {
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo mysqli_get_host_info($con);

mysqli_close($con);

Kết quả

localhost via TCP/IP

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_get_host_info trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_get_host_info trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_get_host_info trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_get_host_info trong php” posted by on 2022-11-23 06:38:48. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm is_uploaded_file trong php
Check Also
Close
Back to top button