Hàm mysqli_get_client_version trong php

Hàm mysqli_get_client_version() sẽ trả về phiên bản thư viện MySQL của hệ thống client.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_client_version();

Hàm mysqli_get_client_version() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hám sẽ trả về số nguyên tuân thủ theo định dạng sau: main_version*10000 + minor_version*100 + sub_version. Ví dụ phiên bản 5.0.11 sẽ trả về kết quả 50011.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_client_version:

Code

echo "<pre>";
	print_r(mysqli_get_client_version());
echo "</pre>";

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_get_client_version trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_get_client_version trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_get_client_version trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_get_client_version trong php” posted by on 2022-11-22 01:23:20. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   md5_file() -
Check Also
Close
Back to top button