Hàm mysqli_get_charset trong php

Hàm mysqli_get_charset() sẽ trả về một đối tượng bao gồm các thông tin của bảng mã kí tự được thiết lập cho kết nối MySQL.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_charset( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng bao gồm các thuộc tính sau:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • charset.
  • collation.
  • dir.
  • min_length.
  • max_length.
  • number.
  • state.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_charset():

Code

$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

var_dump(mysqli_get_charset($con));

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_get_charset trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_get_charset trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_get_charset trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_get_charset trong php” posted by on 2022-11-20 19:12:25. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm var_export trong php
Check Also
Close
Back to top button