Hàm mysqli_field_seek trong php

Hàm mysqli_field_seek() sẽ đặt con trỏ tới cột được chỉ định trong tập hợp các kết quả.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_field_seek( $result, $field);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().
  • $field là vị trí con trỏ muốn đặt, tập hợp các kết quả sẽ bắt đầu từ 0.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đặt vị trí con trỏ thành công, ngược lại hàm trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_field_seek():

Code

$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql = "SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result = mysqli_query($con,$sql)){
	// Get field info for 1st column ("Lastname")
	mysqli_field_seek($result,0);
	$fieldinfo = mysqli_fetch_field($result);

	printf("Name: %sn",$fieldinfo->name);
	printf("Table: %sn",$fieldinfo->table);
	printf("max. Len: %dn",$fieldinfo->max_length);

	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

 

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_field_seek trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_field_seek trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_field_seek trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_field_seek trong php” posted by on 2022-11-20 17:44:19. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_timestamp_get trong php
Check Also
Close
Back to top button