Hàm mysqli_field_count trong php

Hàm mysqli_field_count() sẽ trả về số cột trong kết quả của lần truy vấn gần nhất.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_field_count( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên đại diện cho số cột có trong kết quả của lần truy vấn gần nhất.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_field_count():

Code

$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

mysqli_query($con,"SELECT * FROM Friends");
// Get number of columns - will always return 3
mysqli_field_count($con);

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_field_count trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_field_count trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_field_count trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_field_count trong php” posted by on 2022-11-20 17:15:10. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_add trong php
Back to top button