Hàm mktime trong php

Hàm mktime() sẽ lấy timestamp của thời gian được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmktime( $hour, $minute, $second, $month, $day, $year);

Trong đó:

  • $hour là tham số chỉ giờ.
  • $minute là tham số chỉ phút.
  • $second là tham số chỉ giây.
  • $month là tham số chỉ tháng.
  • $day là tham số chỉ ngày.
  • $year là tham số chỉ năm.

Kết quả trả về

Hàm mktime() sẽ trả về số nguyên là timestamp của thời điểm truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm mktime():

Code

$timestamp = mktime(21,30,45,5,19,2013);
echo "Ngày: ". date("H:i:s d/m/Y", $timestamp) . "<br />";
echo "Timestamp: " . $timestamp;

Kết quả

Ngày: 21:30:45 19/05/2013
Timestamp: 1368973845

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mktime trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mktime trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mktime trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mktime trong php” posted by on 2022-10-21 19:58:31. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_reverse trong php
Check Also
Close
Back to top button