Hàm mkdir trong php

Hàm mkdir() sẽ tạo mới thư mục theo đúng đường dẫn truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmkdir( $filename, $mode, $recursive, $context);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn sẽ tạo thư mục.
  • $mode là quyền của thư mục, mặc định là 0777.
  • $recursive là tham số, mặc định là False, nếu mang giá trị True sẽ cho phép tạo các thư mục lồng nhau.
  • $context mô tả về ngữ cảnh.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu tạo thư mục thành công, ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mkdir():

Code

mkdir("/path/to/my/dir", 0700);

Sử dụng tham số recursive:

Code

$structure="./depth1/depth2/depth3/";
if (!mkdir($structure, 0777, true)) {
    die('Tạo thư mục không thành công');
}

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mkdir trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mkdir trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mkdir trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mkdir trong php” posted by on 2022-11-15 17:58:19. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_time_set trong php
Check Also
Close
Back to top button