Hàm microtime trong php

Hàm microtime() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại bao gồm cả microseconds.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmicrotime( $is_float);

Trong đó

  • $is_float là tham số. Nếu mang giá trị TRUE hàm sẽ trả về số thuộc kiểu float, nếu không truyền hoặc mang giá trị FALSE, hàm sẽ chả về chuỗi theo dạng” microseconds second”.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi theo dạng “microseconds second” hoặc trả về số thuộc kiểu float tùy thuộc vào tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm microtime():

Code

echo microtime() . "<br />";
echo microtime(true);

Kết quả

0.64058100 1493918735
1493918735.6406

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm microtime trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm microtime trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm microtime trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm microtime trong php” posted by on 2022-10-21 08:29:00. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_get_client_stats trong php
Back to top button