Hàm lstat trong php

Hàm lstat() sẽ lấy thông tin của file hoặc đường dẫn tượng trưng truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháplstat( $filename);

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn tương đối, hoặc tên file cần lấy thông tin.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mảng thông tin của đường dẫn truyền vào. Nếu thất bại hàm trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm lstat():

Code

$filename="test.txt";

echo "<pre>";
print_r(lstat($filename));
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => 2
  [1] => 0
  [2] => 33206
  [3] => 1
  [4] => 0
  [5] => 0
  [6] => 2
  [7] => 10
  [8] => 1494244328
  [9] => 1494406094
  [10] => 1494244328
  [11] => -1
  [12] => -1
  [dev] => 2
  [ino] => 0
  [mode] => 33206
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 2
  [size] => 10
  [atime] => 1494244328
  [mtime] => 1494406094
  [ctime] => 1494244328
  [blksize] => -1
  [blocks] => -1
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm lstat trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm lstat trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm lstat trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm lstat trong php” posted by on 2022-11-15 06:45:14. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm tempnam trong php
Check Also
Close
Back to top button