Hàm localtime trong php

Hàm localtime() sẽ lấy thông tin về thời gian bao gồm giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm… dựa vào timestamp của thời điểm đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháplocaltime( $timestamp, $is_associative);

Trong đó:

 • $timestamptimestamp của thời điểm muốn lấy thông tin. Nếu không truyền nó sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại.
 • $is_associative là tham số. Nếu không truyền vào hoặc mang giá trị FALSE, hàm sẽ trả về mảng liên tục, nếu $is_associative mang giá trị TRUE, hàm sẽ trả về một mảng chi tiết với khóa tường minh như sau:

  • “tm_sec” – số giây.
  • “tm_min” – số phút.
  • “tm_hour” – số giờ.
  • “tm_mday” – ngày.
  • “tm_mon” – tháng.
  • “tm_year” – năm thứ bao nhiêu tính từ 1900.
  • “tm_wday” – ngày thứ mấy trong tuần, từ 0-6.
  • “tm_yday” – ngày thứ bao nhiêu trong năm.
  • “tm_isdst” – daylight savings time có hiệu lực không, giá trị lớn hơn không là có, bằng 0 là không, giá trị âm là không xác định.

Kết quả trả về

Hàm trả về một mảng thông tin.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm localtime():

Code

$timestamp = strtotime("15:20:45 2017-05-04");
$localtime = localtime($timestamp, true);
echo "<pre>";
	print_r($localtime);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [tm_sec] => 45
  [tm_min] => 20
  [tm_hour] => 15
  [tm_mday] => 4
  [tm_mon] => 4
  [tm_year] => 117
  [tm_wday] => 4
  [tm_yday] => 123
  [tm_isdst] => 0
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm localtime trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm localtime trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm localtime trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm localtime trong php” posted by on 2022-10-21 08:05:38. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm end trong php
Check Also
Close
Back to top button