Hàm key_exists trong php

Hàm key_exists() sẽ kiểm tra xem khóa có tồn tại trong mảng không. Trả về TRUE nếu tồn tại và FALSE nếu không tồn tại.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápkey_exists($key, $array);

Trong đó:

 • $key là khóa cần kiểm tra.
 • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Code

$array = array(
  'php' => '3',
  'java' => '4',
  'css' => '7',
  'html' => '6',
  );
if (key_exists('php1', $array)) {
	echo 'ton tai';
}else{
	echo 'khong ton tai';
}

Hàm trả về TRUE do khóa php tồn tại trong mảng $array.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tham khảo: php..net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm key_exists trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm key_exists trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm key_exists trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm key_exists trong php” posted by on 2022-07-02 12:21:11. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strftime trong php
Check Also
Close
Back to top button