hàm join trong PHP. cách sử dụng hàm join

Hàm join() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bằng một kí tự nào đó được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm join() có cách sử dụng giống với hàm implode().

Cú pháp

Cú phápjoin( $char, $arr);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $char là kí tự sẽ ngăn cách các phần tử trong chuỗi mới được tạo thành.
  • $arr là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Code

$array = array(
	'1',
	'2',
	'3',
	'4',
	'5',
	'6',
	'7',
	'8',
	'9',
	'10'
);    
echo join('-', $array);

Kết quả

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Các phần tử của mảng $array đã được nối vào thành một chuỗi, các phần tử phân cách nhau bởi dấu “-“.

Code

$array[] = "html";
$array[] = "css";
$array[] = "js";
$array[] = "python";
$array[] = "C#";
echo join('<br />', $array);

Kết quả

html<br />
css<br />
js<br />
python<br />
C#

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm join trong PHP. cách sử dụng hàm join❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm join trong PHP. cách sử dụng hàm join” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm join trong PHP. cách sử dụng hàm join trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm join trong PHP. cách sử dụng hàm join” posted by on 2022-08-30 07:29:20. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm preg_replace trong php
Check Also
Close
Back to top button