Hàm is_writable trong php

Hàm is_writable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền ghi hay không.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_writable( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file tồn tại và có quyền ghi, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_writable():

Code

function checkWriteable( $path){
	if (is_writable($path)) {
		return $path . " có thể ghi <br />";
	}else{
		return $path . " không thể ghi <br />";
	}
}
echo checkWriteable("test.txt");
echo checkWriteable("/css/");
echo checkWriteable("something");
});

Kết quả

test.txt có thể ghi 
/css/ không thể ghi 
something không thể ghi 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_writable trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_writable trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_writable trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_writable trong php” posted by on 2022-11-13 21:13:02. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 01: Cài đặt LAMP trên Fedora
Check Also
Close
Back to top button