Hàm is_uploaded_file trong php

Hàm is_uploaded_file() sẽ kiểm tra xem tệp có phải đã được tải lên bằng HTTP POST hay không.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_uploaded_file( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file đã được đặt tên theo tên tệp trong quá trình tải lên bằng HTTP POST. Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_uploaded_file() mình lấy từ trang chủ php.net:

Code

if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
   echo "File ". $_FILES['userfile']['name'] ." uploaded successfully.n";
   echo "Displaying contentsn";
   readfile($_FILES['userfile']['tmp_name']);
} else {
   echo "Possible file upload attack: ";
   echo "filename '". $_FILES['userfile']['tmp_name'] . "'.";
}

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_uploaded_file trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_uploaded_file trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_uploaded_file trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_uploaded_file trong php” posted by on 2022-11-13 20:32:47. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm substr_replace trong php
Check Also
Close
Back to top button