Hàm is_string trong php

Hàm is_string() kiểm tra xem biến truyền vào có thuộc kiểu chuỗi hay không, nếu có hàm trả về TRUE, nếu không hàm trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: is_string( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình tham khảo từ trang chủ php.net.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$values = array(
	false,
	true,
	null,
	'abc',
	'23',
	23,
	'23.5',
	23.5,
	'',
	' ',
	'0',
	0
);
foreach ($values as $value) {
    echo "is_string(";
    var_export($value);
    echo ") = ";
    echo var_dump(is_string($value)) . "<br />";
}

Kết quả

is_string(false) = bool(false) 
is_string(true) = bool(false) 
is_string(NULL) = bool(false) 
is_string('abc') = bool(true) 
is_string('23') = bool(true) 
is_string(23) = bool(false) 
is_string('23.5') = bool(true) 
is_string(23.5) = bool(false) 
is_string('') = bool(true) 
is_string(' ') = bool(true) 
is_string('0') = bool(true) 
is_string(0) = bool(false) 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_string trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_string trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_string trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_string trong php” posted by on 2022-10-07 21:13:49. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm filectime trong php
Check Also
Close
Back to top button