Hàm is_real trong PHP, cách sử dụng hàm is_real trong PHP

Hàm is_real() sẽ kiểm tra xem biến có thuộc kiểu float hay không. Nếu biến thuộc kiểu float hàm trả về TRUE, và ngược lại hàm trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: is_real( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code

$var = 42.56;
if (is_real($var)) {
    echo "biến truyền vào thuộc kiểu float <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không thuộc kiểu float <br />";
}

Kết quả

biến truyền vào thuộc kiểu float 

Code

$var="phpbbvietnam.com";
if (is_real($var)) {
    echo "biến truyền vào thuộc kiểu float <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không thuộc kiểu float <br />";
}

Kết quả

biến truyền vào không thuộc kiểu float 

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_real trong PHP, cách sử dụng hàm is_real trong PHP❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_real trong PHP, cách sử dụng hàm is_real trong PHP” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_real trong PHP, cách sử dụng hàm is_real trong PHP trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_real trong PHP, cách sử dụng hàm is_real trong PHP” posted by on 2022-10-06 00:00:17. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hash_file trong php
Check Also
Close
Back to top button