Hàm is_object trong PHP, cách sử dụng hàm is_object

Hàm is_object() sẽ kiểm tra biến truyền vào có phải là một đối tượng hay không. Nếu biến truyền vào là một đối tượng hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: is_object( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code

//khai báo class mới
class Object 
{
	
}
$obj = new Object();
if (is_object($obj)) {
    echo "biến truyền vào là một đối tượng <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không phải là đối tượng<br />";
}

Kết quả

biến truyền vào là một đối tượng 

Code

$var="phpbbvietnam.com";
if (is_object($var)) {
    echo "biến truyền vào là một đối tượng <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không phải là đối tượng<br />";
}

Kết quả

biến truyền vào không phải là đối tượng

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_object trong PHP, cách sử dụng hàm is_object❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_object trong PHP, cách sử dụng hàm is_object” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_object trong PHP, cách sử dụng hàm is_object trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_object trong PHP, cách sử dụng hàm is_object” posted by on 2022-10-05 22:19:14. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_unshift trong php
Check Also
Close
Back to top button