Hàm is_numeric trong php

Hàm is_numeric() sẽ kiểm tra biến có thuộc kiểu số hoặc chuỗi số hay không. chuỗi số bao gồm bất kì chữ số nào, số thập phân, số mũ .v.v. Nếu biến thuộc một trong số những kiểu trên hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: is_numeric( $var);

Trong đó

 • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$tests = array(
  "42",
  1337,
  0x539,
  02471,
  0b10100111001,
  1337e0,
  "not numeric",
  9.1
);

foreach ($tests as $element) {
  if (is_numeric($element)) {
    echo "'{$element}' is numeric <br />" ;
  } else {
    echo "'{$element}' is NOT numeric <br />";
  }
}

Kết quả

'42' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'not numeric' is NOT numeric 
'9.1' is numeric 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_numeric trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_numeric trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_numeric trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_numeric trong php” posted by on 2022-10-05 18:17:03. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strtr trong php
Check Also
Close
Back to top button