Hàm is_null trong php

Hàm is_null() sẽ kiểm tra giá trị của biến có rỗng không, nếu biến rỗng hàm trả về TRUE, ngược lại nếu biến khác rỗng hàm trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: is_null( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code

$var="phpbbvietnam.com";
if (is_null($var)) {
	echo 'biến mang giá trị rỗng';
}else{
	echo 'biến mang giá trị khác rỗng';
}

Kết quả

biến mang giá trị khác rỗng

Code

$var = null;
if (is_null($var)) {
	echo 'biến mang giá trị rỗng';
}else{
	echo 'biến mang giá trị khác rỗng';
}

Kết quả

biến mang giá trị rỗng

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_null trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_null trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_null trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_null trong php” posted by on 2022-10-05 15:44:25. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Chế độ Strict Mode và Coercive Mode trong PHP7
Back to top button