Hàm is_link trong php

Hàm is_link() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải một đường dẫn tượng trưng không.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_link( $path);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn cần kiểm tra

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn tồn tại và là một đường dẫn tượng trưng. Ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_link():

Code

function checkLink( $path){
	if (is_link($path)) {
		return $path . " là một link <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một link <br />";
	}
}
echo checkLink("test.txt");
echo checkLink("/css/");
echo checkLink("something");

Kết quả

test.txt không phải một link 
/css/ không phải một link 
something không phải một link 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_link trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_link trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_link trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_link trong php” posted by on 2022-11-12 21:03:46. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_get_server_info trong php
Check Also
Close
Back to top button