hàm is_int trong php

Hàm is_int() sẽ kiểm tra biến có thuộc kiểu số nguyên hay không. Nếu biến thuộc kiểu số nguyên hàm sẽ trả về TRUE, ngược lại nếu biến không thuộc kiểu số nguyên hàm sẽ trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_int( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code

$var = 24;
if (is_int($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu số nguyên';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu số nguyên';
}

Kết quả

biến thuộc kiểu số nguyên

Code

$var = 24.3535;
if (is_int($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu số nguyên';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu số nguyên';
}

Kết quả

biến không thuộc kiểu số nguyên

Code

$var="phpbbvietnam.com";
if (is_int($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu số nguyên';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu số nguyên';
}

Kết quả

biến không thuộc kiểu số nguyên

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm is_int trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm is_int trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm is_int trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm is_int trong php” posted by on 2022-10-05 10:39:55. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm file_put_contents trong php
Check Also
Close
Back to top button