Hàm is_file trong php

Hàm is_file() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải là một tập tin hay không.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_file( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn truyền vào tồn tại và là 1 tập tin, ngược lại hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_file():

Code

function checkFile( $path){
	if (is_file($path)) {
		return $path . " là một tập tin <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một tập tin <br />";
	}
}
echo checkFile("test.txt");
echo checkFile("css");
echo checkFile("something.txt");

Kết quả

test.txt là một tập tin 
css không phải một tập tin 
something.txt không phải một tập tin 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_file trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_file trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_file trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_file trong php” posted by on 2022-11-12 20:13:03. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm is_dir trong php
Back to top button