Hàm is_executable trong php

Hàm is_executable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền thực thi hay không.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_executable( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file truyền vào có thể thực thi, ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_executable():

Code

function checkexEcutable( $path){
	if (is_executable($path)) {
		return $path . " có thể thực thi <br />";
	}else{
		return $path . " không thể thực thi <br />";
	}
}
echo checkexEcutable("test.txt");
echo checkexEcutable("css");
echo checkexEcutable("files");

Kết quả

test.txt không thể thực thi 
css không thể thực thi 
files không thể thực thi 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_executable trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_executable trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_executable trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_executable trong php” posted by on 2022-11-12 15:04:54. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Validate form đăng ký thành viên với Ajax
Back to top button