hàm is_dir trong php

Hàm is_dir() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải là một thư mục hay không.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_dir( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn truyền vào tồn tại và là một thư mục, Ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm is_dir():

Code

function checkdir( $path){
	if (is_dir($path)) {
		return $path . " là một thư mục <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một thư mục <br />";
	}
}

echo checkdir("test.txt");
echo checkdir("css");
echo checkdir("files");
echo checkdir("something");

Kết quả

test.txt không phải một thư mục 
css là một thư mục 
files là một thư mục 
something không phải một thư mục 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm is_dir trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm is_dir trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm is_dir trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm is_dir trong php” posted by on 2022-11-12 08:08:28. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   sha1() -
Check Also
Close
Back to top button