Hàm is_callable trong php

Hàm is_callable() sẽ kiểm tra xem giá trị của biến có thể được gọi như một hàm hay không. Nếu có, hàm trả về TRUE và ngược lại nếu không, hàm trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_callable( $var, $syntax_only = false, &$callable_name);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.
  • $syntax_only là tham số, nếu mang giá trị TRUE hàm sẽ chỉ kiểm tra những biến có giá trị có thể được đặt làm tên của một hàm hoặc một phương thức, nó sẽ loại bỏ các giá trị không phải là chuỗi hoặc mảng.
  • &$callable_name là tên hàm hoặc tên phương thức, nếu hàm chưa được định nghĩa, nó sẽ mang giá trị tên của biến $var.

Ví dụ

Biến có giá trị là một chuỗi đơn giản:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

function showFunction() 
{
}

$functionVariable="showFunction";

var_dump(is_callable($functionVariable, true, $callable_name));  

echo '<br />';

echo $callable_name; 

Kết quả

bool(true) 
showFunction

Giá trị của biến là một mảng bao gồm phương thức:

Code

class showClass {

  function showMethod() 
  {
  }

}

$object = new showClass();

$var = array(
	$object,
	'showMethod'
);

var_dump(is_callable($var, true, $callable_name)); 

echo '<br />';

echo $callable_name;
});

Kết quả

bool(true) 
showClass::showMethod

Tham khảo : php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_callable trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_callable trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_callable trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_callable trong php” posted by on 2022-10-05 01:28:02. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm chop() trong php
Back to top button