Hàm is_bool trong php

Hàm is_bool() sẽ kiểm tra xem biến có phải thuộc kiểu logic không. Hàm trả về TRUE nếu biến thuộc kiểu logic và trả về FALSE nếu biến không thuộc kiểu logic.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_bool( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code

$var = TRUE;

//hàm sẽ trả về TRUE vì $var thuộc kiểu logic
if (is_bool($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu logic <br />';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu logic <br />';
}

Kết quả

biến thuộc kiểu logic 

Code

$var="TRUE";
if (is_bool($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu logic <br />';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu logic <br />';
}

Kết quả

biến không thuộc kiểu logic 

Xem xét hai ví dụ trên ta có thể thấy tuy có cùng giá trị là TRUE nhưng ở ví dụ 2, TRUE đã được đặt trong ngoặc ' ' do đó biến $var được xem như là một chuỗi.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_bool trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_bool trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_bool trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_bool trong php” posted by on 2022-10-05 00:49:27. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Các hàm kiểm tra dữ liệu trong php
Check Also
Close
Back to top button