Hàm is_array trong php

Hàm is_array() sẽ kiểm tra biến có phải là một mảng không, nếu biến là một mảng hàm sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_array( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm is_array():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$var = [
	'php',
	'js',
	'css'
];  
if (is_array($var)) {
	echo 'đây là một mảng dữ liệu';
}else{
	echo 'đây không phải là một mảng dữ liệu';
}

Kết quả

đây là một mảng dữ liệu

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_array trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_array trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_array trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_array trong php” posted by on 2022-10-04 21:53:50. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm unset trong php
Check Also
Close
Back to top button