Hàm idate trong php

Hàm idate() sẽ trả về một số nguyên được định dạng theo định dạng cho trước dựa vào timestamp của một thời điểm nào đó. Nếu timestamp không được truyền vào, hàm idate() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápidate( $format, $timestamp);

Trong đó:

  • $format là định dạng của giá trị muốn lấy( có thể là thứ, ngày, tháng. v.v.).
  • $timestamp sẽ là timestamp của một thời điểm. Nếu không được truyền vào, $timestamp sẽ mang giá trị timestamp của thời điểm hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên. Tuy nhiên kết quả trả về sẽ không bắt đầu bằng số 0, Ví dụ kết quả trả về là tháng 04 theo định dạng nhưng ta sẽ chỉ nhận được giá trị 4.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm idate():

Code

$timestamp = strtotime('2017-04-25');
echo "Day: " . idate('d') . "<br />";
echo "Month: " . idate('m', $timestamp) . "<br />";
echo "Year: " . idate('Y', $timestamp) . "<br />";

Kết quả

Day: 4
Month: 4
Year: 2017

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm idate trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm idate trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm idate trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm idate trong php” posted by on 2022-10-20 17:06:27. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_get_client_version trong php
Check Also
Close
Back to top button