Hàm hash_update trong php

Hàm hash_update() sẽ tiến hành cập nhật chuỗi cần mã hóa và tài nguyên quy định thuật toán mã hóa cái mà trước đó hàm hash_init()  đã quy định.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong trường hợp ta muốn thay đổi thuật toán mã hóa hoặc chuỗi cần mã hóa, ta sẽ sử dụng hàm hash_update().

Cú pháp

Cú pháphash_update( $context, $str);

Trong đó

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $context là tài nguyên quy định thuật toán mã hóa. Nó chính là kết quả trả về từ hàm hash_init().
  • $str là chuỗi cần mã hóa.

Kết quả trả về

Hàm luôn trả về TRUE nếu $context là một tài nguyên hợp lê. Nếu $context không hợp lệ hàm sẽ báo lỗi.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_update():

Code

$ctx = hash_init("md5");
echo hash_update($ctx, "this is a test") . "<br />";
echo hash_final($ctx) . "<br />";
echo  md5("this is a test");

Kêt quả

1
54b0c58c7ce9f2a8b551351102ee0938
54b0c58c7ce9f2a8b551351102ee0938

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm hash_update trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm hash_update trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm hash_update trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm hash_update trong php” posted by on 2022-08-24 07:09:29. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm stripcslashes trong php
Back to top button