Hàm hash_final trong php

Hàm hash_final() sẽ hoàn thành bước cuối cùng trong quá trình mã hóa và nhận về kết quả mã hóa.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháphash_final($context, $raw_output);

Trong đó:

  • $context sẽ là tài nguyên quy định thuật toán mã hóa. $context chính là kết quả của hàm hash_init().
  • $raw_output là tham số không bắt buộc, giá trị mặc định là FALSE.

    • Nếu $raw_output = FALSE, hàm hash_final() sẽ trả về kết quả là chuỗi thập phân in thường.
    • Nếu $raw_output = TRUE, hàm hash_final() sẽ trả về kết quả là chuỗi nhị phân.

Kết quả trả về

Hàm chả về chuỗi đã được mã hóa.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Sử dụng hàm hash_final() nhận kết quả là chuỗi thập phân in thường:

Code

$ctx = hash_init("md5");
hash_update($ctx, "this is a test") . "<br />";
echo hash_final($ctx) . "<br />";

Kết quả

54b0c58c7ce9f2a8b551351102ee0938

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm hash_final trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm hash_final trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm hash_final trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm hash_final trong php” posted by on 2022-08-24 21:38:18. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Sử dụng CURL PHP để đăng nhập vào website khác
Check Also
Close
Back to top button