Hàm hash_file trong php

Hàm hash_file() sẽ mã hóa nội dung của file được truyền vào theo thuật toán nhất định.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháphash_file( $algo, $filename, $raw_output);

Trong đó

  • $algo là tên của thuật toán mã hóa( md5, md4 .v.v.).
  • $filename là đường dẫn tới file cần mã hóa nội dung.
  • $raw_output là tham số không bắt buộc, mặc định mang giá trị FALSE:

    • Nếu $raw_output = FALSE, hàm sẽ trả về chuỗi mã hóa dưới dạng chuỗi thập phân in thường.
    • Nếu $raw_output = TRUE, hàm sẽ trả về chuỗi mã hóa dưới dạng chuỗi nhị phân.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi đã được mã hóa từ nội dung của file truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_file():

Code

//tạo file mới
file_put_contents("test.txt", "this is a test file content");
echo hash_file("md5", "test.txt");

Kết quả

e24e8e958841c05a649a2dce30f01e43

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm hash_file trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm hash_file trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm hash_file trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm hash_file trong php” posted by on 2022-08-25 21:34:29. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm wordwrap trong php
Check Also
Close
Back to top button